Concerts Musique contemporaine

Octobre 2018

 • 05
 • XU Yi
 • Liao
 • Shanghai (China)
 • International Percussion Festival, Conservatory of Music

Juillet 2018

 • 17
 • XU Yi
 • Da Gui
 • Beijing (China)
 • International Composition Workshop
 • Ensemble Phace

Juin 2018

 • 28
 • XU Yi
 • Liao
 • Lyon (France)
 • Ecole Normale Supérieure
 • Thierry Miroglio (perc)
 • 28
 • XU Yi
 • Boeuf
 • Lyon (France)
 • Ecole Normale Supérieure
 • Thierry Miroglio (perc)